Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sci-fi - år 7

Skapad 2016-04-27 22:13 i Torpskolan Lerum
Framtidsskildringar, teknik och fantasi
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi ska ta oss til sci-fi världen, och läsa sådana romaner och andra texter. Du ska få läsa, samtala och reflektera, och lära dig mer om genren.

Innehåll

Träning av förmågor

Under det här området kommer vi fokusera på att träna på att samtala om det lästa, att vara samtalsledare och sammanfatta. Jag kommer inte göra någon bedömning i några kunskapskrav utan du kommer få respons och feedback som ska hjälpa dig utveckla dina förmågor och ditt lärande framåt. Du kommer arbeta med nedanstående förmågor, samt centralt innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Arbetsgång

Tid:

Vi jobbar med detta från och med vecka 17 och fram till sommaren. Läs på ämnesbloggen om uppgifter och läxor.

 

Läsning:

Under arbetet ska du läsa en sci-fi-bok, antingen i bokform eller som e-bok. Jag kommer erbjuda böcker här i skolan, men vill ni absolut läsa en bok hemifrån så prata med mig så kommer vi överens. Vi kommer också läsa kortare utdrag från andra sci-fi-romaner. Detta sker under lektionstid.

 

Samtal om läsning:

Du kommer få samtala om din bok i mindre grupp. Ni kommer ha olika uppgifter att förbereda inför samtalet som preciseras i uppgiften. Vid varje samtalstillfälle så kommer en i gruppen vara samtalsledare och den ska leda samtalet, och sammanfatta vad ni har samtalat och kommit fram till i slutet. Det är viktigt att du ligger i fas med din läsning och kommer förberedd utifrån de uppgifter du har att förbereda.

 

Litteraturhistoria

Du börjar med att lära dig om genrens historia. Detta gör du genom att läsa häftet du får av mig, samt när vi diskuterar och pratar om det på lektionerna.

 

Ev skrivuppgift:

Om vi hinner kommer du få skriva ned några korta reflektioner kring din bok och visa på typiska drag från genren.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: