Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke VT-16 Ekologiska fotavtryck

Skapad 2016-04-28 07:50 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Kemi
...

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift till filmen Vatten - en global utmaning

  • texthäftet "Ekologiska fotavtryck"

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: energi miljö hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är… Och beskriver också tänkbara konsekvenser
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: