Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2016-04-28 08:19 i Mölndals Stad
Vi pratar om våra olika känslor. Vi tittar på undervisningsfilmer som tar upp olika känslor som man kan känna.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
...

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Kunna reflektera över demokratiska värden och söka och värdera information från olika källor och göra egna överväganden.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • SO  1-6
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • SO  1-6
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • SO  1-6
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

I undervisningen kommer vi att:

 • diskutera de frågor vi väljer utifrån att ha sett filmen
 • ta upp livsfrågor som rätt/orätt, gott/ont, jämställdhet, relationer
 • normer och regler i samhället
 • demokrati

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • aktivt se och lyssna på programmet
 • delta i de olika frågorna vi tar upp
 • uttrycka en åsikt om våra frågor / dilemman som vi tar upp
 • våga ta ställning för eller mot

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv under lektionen
 • delta i samtalen
 • våga säga vad du tycker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: