Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Atom och kärnfysik Borgen

Skapad 2016-04-28 09:44 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att ha jobba med kursen " kärnenergi" på classroom, ha genomgångar, se filmer och se när Niklas gör strålningslaboration. Vi kommer även att diskutera bla kärnkraftens fördelar och nackdelar.

Detta kommer vi att bedöma

Ni kommer att bli bedömda på vad ni visar på lektionerna .

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 7-9

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om materian
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att använda fysikaliska modeller då det gäller partiklar och strålning.
Du kan använda modeller på ett i huvudsak fungerande sätt och beskriva och ge exempel.
Du kan använda modeller på ett relativt väl fungerande sätt samt förklara och visa på samband.
Du kan använda modeller på ett väl fungerande sätt samt förklarar och generaliserar .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: