Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2016-04-28 12:46 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Konkretisering

Du kommer att få möjlighet att öka din förståelse för

 • hur ljud bildas och breder ut sig
 • användning av ljud vi människor inte kan uppfatta som ultraljud och infraljud
 • om ljudets egenskaper, bl a skillnad mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • hur ljud mäts och hur ljud kan påverka hälsan
 • historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de har haft för t ex att förbättra människors ljudmiljö

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och laborationer under detta korta arbetsområde.

Bedömning

Din kunskap kommer att bedömas i en slutuppgift.

Matriser

Fy
Ljud

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har ännu inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: