Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2016-04-28 14:33 i Storängsgruppen Västerås Stad
Arbete med att läsa, tolka och skriva dikter i år 4.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med en ny genre, dikten, och dess form. Du ska få läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med sin dikt.I detta arbetsområde kommer vi att läsa, lyssna och samtala om dikter. Du kommer också att få skriva olika sorters dikter själv där du får uttrycka dig och föra fram egna tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att öva dig i att

 • få uttrycka dina tankar och åsikter i tal och skrift
 • förstå och tolka dikter
 • skriva olika sorters dikter
 • läsa upp dikter inför andra

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • känna igen olika slags dikter
 • uttrycka egna tankar och upplevelser i dikter, både i samtal och i de dikter du själv skriver.
 • förstå budskapet i en dikt
 • kombinera bild och text

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att;

 • lyssna till dikter
 • samtala kring och tolka dikter
 • skriva olika sorters dikter
 • illustrera dina dikter med egna och/eller andras bilder
 • renskriva dikterna på dator eller lärplatta.
 • läsa upp dina och andras dikter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: