Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My favorite country

Skapad 2016-04-28 14:41 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska

Planering ENGELSKA 6B

                                           -den muntliga förmåga-

Tillsammans har vi bestämt att ni kommer att redovisa om ett ämne på engelska. Ni valde att redovisa om olika länder i världen. Detta ska konkretiseras i en Power Point som ska bestå av max 5 bilder och  mellan 15-20 slides.

DEADLINE:  V 16 Torsdag

Redovisning minuter per elev: 5

Här hittar du några punkter som hjälper dig att strukturera bättre ditt arbete:

  1. Varför har du valt just det landet?
  2. Geografiskt läge
  3. Ekonomi
  4. Språk
  5. Turism
  6. Sport
  7. Music
  8. Historia
  9. Religion
  10. Mat

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

En
Engelsk muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: