Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 9, teknikhistoria, elektronik

Skapad 2016-04-28 15:13 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 9 Teknik

Uppfinningar kan vara ett nytt föremål men det kan också vara ett nytt sätt att använda sådant som redan finns.

Innehåll

Konkreta mål

Elektonik

Arbetsområdet omfattar elektronik i årskurs 9. Där samarbetsövningar ingår som en del av konstruktionsarbetet.

Mål till dig som elev:
Du ska beskriva och förklara centrala begrepp:

IC-krets - chip - resistor - resistans - relä - potentiometern - diod - transistorn - fotomotstånd - termistor - solcell - kondensator - kapacitans - spole - elektrisk svängningskrets

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: förstå och använda centrala begrepp - dokumentera - laborera - redovisa skriftligt/muntligt 

Undervisning

Du ska få övning i att: Veta hur man laborerar, konstruerar på ett säkert sätt. Namnge material. Läsa och tolka faktatexter. Laborera. Konstruera. Dokumentera. Göra jämförelser och dra slutsatser

Undervisningen kommer att ske på följande sätt: Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt. Laborationer och konstruktioner i små grupper. Redovisningar i smågrupper

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centalt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: