Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och gruppera

Skapad 2016-04-28 16:23 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområdet innehåller sortering och gruppering av olika saker såsom exempelvis djur, material, skräp och ord.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)

Vi ska sortera och gruppera olika ämnen i grupper. Varje grupp får berätta hur de tänker med sin sortering. Sedan pratar vi om hur forskare sorterar och har sorterat genom tiderna.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Mindre grupper: 

- bestämma tillsammans hur det ska sorteras

- redovisa ert sätt att sortera

- lyssna på de andra grupperna hur de har sorterat

 

Helklass:

- hur sorterar forskare

- hur har forskare sorterat genom tiderna

 

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen och delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Visa vad du lärt dig

Sista uppdraget i NTA-lådan är ett uppdrag där du visar hur du kan sortera.

Tidsram

Vårtermin i åk 1 eller höstterminen i åk 2

Tre lektioner i helklass

Hösttermin i åk 2

NTA-lådan Fast eller flytande - uppdrag

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: