Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 7 Sh Lag och rätt Asv.

Skapad 2016-04-28 17:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska kunna:

 

  • använda centrala begrepp för arbetsområdet och veta vad de betyder. 
  • berätta om rättigheter och skyldigheter i samhället samt hur det svenska rättssystemet är uppbyggt.
  • redogöra för gången i ett brottmål, från gärning till påföljd samt vad olika yrkesgrupper ansvarar för inom rättsväsendet.
  • ange orsaker till varför människor begår brott.
  • argumentera för dina åsikter vad gäller brott och straff.

Innehåll

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Genomförande

Vi kommer att arbeta hur Sveriges rättssystem är uppbyggt och fungerar under sista delen av vårterminen. 

Vi kommer att undersöka vilka faktorer som leder till kriminalitet och resonera om vad enskilda och samhället kan göra för att minska brottslighet. Vi kommer att jobba med uppgifter, värderingsövningar, och träna på att argumentera i diskussioner och avsluta med ett prov.

Ni kommer att få besök av skolans områdespolis och får möjlighet att ställa frågor.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga

- att redogöra för hur svenska rättssystemet fungerar samt att kunna förklara  orsaker till att det finns brottslighet i samhället.

- att ta ställning och argumentera i olika frågor inom lag och rätt.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
När du analysera så .. använder du...
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur, rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. ..enkla samband
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur, rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i relativt väl fungerande sätt. ...förhållandevis komplexa samband
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. ... komplexa samband
Ny aspekt
Uttrycka och värdera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så. ”Straffen i Sverige borde vara strängare, men det kanske inte gör någon nytta.”
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. ”En fördel/ nackdel är att ... Det är bra/inte bra därför att ...””Straffen för vissa brott t ex ... bör vara strängare, men längre fängelsestraff är inte alltid bra för att...”
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Straffen ska både vara tillräckligt stränga för att ... och samtidigt hjälpa... Kanske kunde samhället satsa mer på att...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: