Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3, kap 7 och repetition och bedömning av kunskapskrav för åk 3, v. 11-20

Skapad 2016-04-28 17:45 i Bruksskolan Munkedal
I kap. 7 lär du dig om tal i bråkform, matematikens historia (äldre måttenheter), skriva datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde samt att välja räknesätt. Under v. 16-20 genomför klassen nationella prov, där eleverna får visa om de når kravnivån för åk 3 i valda delar av matematiken. Proven är fördelade på sju delprov varav sex skriftliga och ett muntligt i grupp. Före och under denna period repeterar vi de moment som resp. elev behöver repetera.
Grundskola 3 Matematik

I kap. 7 lär du dig om tal i bråkform, matematikens historia (äldre måttenheter), skriva datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde samt att välja räknesätt.
Under v. 16-20 genomför klassen nationella prov, där eleverna får visa om de når kravnivån för åk 3 i valda delar av matematiken. Proven är fördelade på sju delprov varav sex skriftliga och ett muntligt i grupp.
Före och under denna period repeterar vi de moment som resp. elev behöver repetera.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Arbetssätt:

 • genomgångar och övningar i par, hel- och halvklass
 • arbete i lärobok
 • konkret, laborativt arbete med bl.a. bråk
 • problemlösning, välja rätt räknesätt ("Lurbras")
 • rep. av de fyra räknesätten
 • leka med höga tal
 • förklara i par och gemensamt hur man tänker, när man löser uppgifter
 • praktiskt arbete med att uppskatta, jämföra och mäta längd med äldre måttenheter

Kunskapskrav åk 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Bedömning efter kap 7

Du ska visa att du kan

 • ange del av helhet och benämna tal i bråkform
 • ange del av antal i bråkform
 • göra beräkningar med äldre måttenheter
 • skriva datum på tre olika sätt
 • multiplikation och division i ett utvidgat talområde (0-1000)
 • välja räknesätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: