Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett exempel på en pedagogisk planering om dari/persiska bokstäver för årskurs 1-3

Skapad 2016-04-28 17:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Dari/persiskabokstäver har sitt ursprung i det arabiska språket, så man kan tillämpa planeringen även i alla andra språk som har mer eller mindre samma alfabet. ( arabiska, dari/ persiska, kurdiska (سورانی), baluchi osv. Målgruppen är elever i årskurs 1-3, så undervisande lärare väljer och genomförberoende på elevens förutsättningar och språkutveckling de delar av planen som passar för aktuella, konkreta eleven/ elever.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Mål

I slutet av arbetsområdet skall du kunna:

 • Bokstavens namn.
 • Bokstavens olika ljud.
 • Läs och skrivriktning.
 • Skriva bokstavens form i början, i mitten och i slutet av ordet.
 • Jämföra bokstaven med motsvarande bokstav i det svenska språket (om det inte finns motsvarande bokstav, hur kan man hitta och bilda närmaste ljudet, formen?, Svenska stora och små bokstäver i dari osv.
 • Om det går att binda i hopp en annan bokstav efter den aktuella bokstaven. ا، د، ذ، ژ، ز، ر، و
 • Om det går att ljuda bokstaven ensam eller bokstaven behöver hjälp av en annan bokstav för att kunna höra av sig. (vokaler och konsonanter).
 • Om den är en konsonant bokstav, hur är ljudet och formen med korta och låga vokaler.
 • Om det finns andra bokstäver som har nästan samma ljud.بطور مثال حروف س، ث، ص و یا حروف ز، ذ، ض ،ظ و یا ا –ع و غیره
 • Dubbeltecken تشدید om den aktuella bokstaven.
 • تنوین ”an” ljudet med den aktuella bokstaven.
 • Känna igen bokstaven i ett ord.
 • Alfabet sången.
 • Bokstavens ordning i alfabetet.
 • Skriva och ljuda fonem هجا ، بند واژه
 • Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk vid användning av aktuella bokstaven. بطور مثال تلفظ ب   در کلمه آب حین حرف زدن و خواندن

Ø Målen kan bli längre eller kortare .

 

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Avsnitt 2

Arbetsform

Arbetsformen kan vara att rita, måla, sjunga, dansa, spela teater, spela dataspel, vara i naturen, leka, rim och rams, tala och samtala, lyssna på sagor och berättelser, återberätta, läsa och skriva osv.

Avsnitt 3

Bedömning och tidsplan

Bedömning görs loppande och kontinuerligt. Vid varje arbetspass fördjuper eleven, eleverna sig i en bokstav, medan de repeterar föregående bokstäver.

Avsnitt 4

Dokumentation

Både eleven och föräldrar ser målen, uppföljningen och progressen genom dokumentation och komentarer på unikum, kontaktboken, lärarens och elevens anteckningsblock.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: