Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Express yourself through text writing!

Skapad 2016-04-28 19:41 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
We´re writing different types of texts.
Grundskola 7 – 9 Engelska

We´re going to have a period between week 17-20, where you can express your deepest writing ideas, thoughts and dreams, Do you have a short story or a novel you'e always wanted to write, but never have the time for it?  Well, here's your chance! 

Innehåll

What will we do?

We´re going to have a period between week 17-20, where you can express your deepest writing ideas, thoughts and dreams, Do you have a short story or a novel you'e always wanted to write, but never have the time for it?  Well, here's your chance! 

You can write about what ever you want to: a short story, an argumentative text, a chronicle, etc. The sky's the limit! 

 

If you need some inspiration, or just need a reminder about how to write the different text types, you can check out this Swedish site: 

 

During this period, we will also work with giving eachother peer response. I will give you a template to help you with that. 

 

Remember: 

Plan your text before you write
Check your text- the content, structure, spelling, grammar, etc. 
Get peer response by three class mates
Get response by your teacher. 
Develop your text, based on your feed-back


Depending on which type of text you write, you can use these situations as inspiration to come up with a plot. 

Why are we doing this?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

How will I assess you?

I will assess the way you write, develop and talk about your text. 

Matriser

En
Kunskapskrav engelska år 9

Dessa förmågor har du visat

E
C
A
.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: