Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smedingeskolan procent år 7

Skapad 2016-04-28 19:56 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla sin förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll är följande:

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktorer samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

Konkreta mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

växla mellan procentform, bråkform och decimalform

räkna ut hur mycket en viss procent av något är

räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning.

Begrepp

Följande begrepp arbetar vi med:

bråkform

decimalform

procentform

procentsats

rabatt

ökning

förändringsfaktor

Arbetssätt

Genomgångar i större och mindre grupper
Enskilda samtal
Räkna enskilt och tillsammans
Ipad-övningar

Bedömning

Bedömningen grundas på:


diskussioner


räkneuppgifter

prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: