Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagobild, illustration.

Skapad 2016-04-29 08:04 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleven skall, med hjälp av givet tema, skriva en text som ger temat en personlig touch. Eleven skall förstärka sin personliga text med hjälp av en eller flera bilder. Bilderna skall vara fotocollage där eleven antingen återanvänder andras bilder eller där eleven uttrycker sitt budskap med egna bilder. Bilderna redigeras i något redigeringsprogram och infogas sedan i den egna texten.
Grundskola 5 Bild
I ett samarbete med klass 2 arbetar klass 5 med sagor. Klass 5 lyfter fram de viktiga ingredienserna som skall finnas med i en saga och tipsar och kommenterar sagorna som klass 2 skriver så att dessa utvecklas. Klass 5 bekantar sig också med några kända barnboksförfattare och deras verk. Eleverna skall sedan illustrera de sagor som blev resultatet och de skall välja valfri teknik i sina illustrationer.

Innehåll

Arbete och mål.

Hur, vad

Eleven skall, med hjälp av sagor skrivna av klass 2, förstärka texten med hjälp av flera bilder. Bilderna skall vara gjorda med valfri teknik som vi har arbetat med under läsåret. Exempel på tekniker kan vara fotocollage, frotage, 50/50 bild, perspektiv mm. Bilderna skall sedan infogas i arbetet så att det blir en komplett saga med illustrationer.

Eleven skall också, på ett annat papper, beskriva vilken teknik som har valts och vad de tänkte när de ritade bilden. Beskriv vilken koppling bilden har till texten och försök också förklara om bilden har någon koppling till dig själv. 

Mål för arbetet:

Eleven skall kunna:

1. Illustrera en text och göra koppling till sig själv eller texten.

2. Eleven skall redovisa sitt arbete och för klasskamraterna och kunna förklara sitt bildval och vilken/vilka tekniker de valt.

3. Redovisa sitt arbete på utsatt datum.

4. Ge exempel på kända barnboksillustratörer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Rubrik 1

utveckla
utveckla
perfekt
Tillverka bilder som kommunicerar och har ett budskap
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bilder
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer och återanvända bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Föra processen framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliten
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Föra resonemang om bilder och göra kopplingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: