Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-04-29 09:38 i Eklanda Torgs förskola Mölndals Stad
under vårterminen har vi arbetat med hållbar utveckling som fokusområde, vad som händer i vår natur när vi slänger skräp utomhus, hur vi ska sortera vårt skräp för återvinning samt vart skräpet tar vägen.
Förskola

 Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Kopplingar till läroplan

I uppstarten av projektet om hållbar utveckling, vi har plockat skräp på gården och även samlat pantburkar och flaskor som ska pantas. Vi har tillsammans med barnen gjort en pappersåtervinning som vi tillsammans går och tömmer på miljöstationen. Tillsammans med barnen gör vi oss medvetna om vart skräpet ska slängas och att det inte ska ligga ute i naturen. Vi har tillsammans gått på skräpplockarpromenader då vi samlar ihop skräp och sedan går till miljöstationen.

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Kopplingar till läroplan

Vi ska arbeta för att ge barnen kunskap om sortering och återvinning, vad som händer i naturen om vi slänger skräp,

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Kopplingar till läroplan

 

Lära tillsammans och hjälper varandra, fått påbörjad kunskap kring sortering, intresse för sortering, plocka skräp och veta vad som kan slängas i vanliga sopor och som ska sorteras på miljöstationen. Fått kunskap kring att vi kan panta flaskor och att vi kan få pengar samt att det blir nya flaskor av panten. Även det vi lämnar på miljöstationen som återvinns.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: