Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 3, Hällesåkersskolan

Skapad 2016-04-29 11:10 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Arbetsmoment

Följande moment behandlas under musiklektionerna:

- Sjunga sånger som hör samman med våra svenska traditioner och möter även repertoar från andra kulturer och epoker.
- Sjunga både unisont och i kanon.
- Använda instrument, kropp och rörelse för att utveckla rytmkänslan och träna på musikskapande.
- Spela på rytm och klanginstrument.

- Spela på tangent, slagverk och stänginstrument
- Gestalta musik med rörelse och dans.
- Träna motorik, koordination, koncentration och samarbetsförmåga.
- Träna vårt gehör och lära oss känna igen olika musiksymboler och tecken.
- Lära oss att känna igen olika instrument.
- Lära oss att lyssna aktivt på musik och berätta om hur musiken låter.

Så här arbetar vi:
Det är omöjligt att göra en uppdelning i när under året vi gör de olika delarna i det centrala innehållet, år 1-3. Alla dessa arbetsområden går i varandra och i många fall hinner vi beröra nästan alla moment under en lektion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: