Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-04-29 12:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

I det här ämnesområdet ska du få lära dig om vissa lagar och regler som finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Konkretisering

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler.
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Att du på lektionerna använder dig av begrepp och ord på ett korrekt sätt

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 5

Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper när det gäller att undersöka hur rättsliga strukturer i vårt samhälle är uppbyggda.
Du visar att du har goda kunskaper när det gäller att undersöka hur rättsliga strukturer i vårt samhälle är uppbyggda.
Du visar att du har mycket goda kunskaper när det gäller att undersöka hur rättsliga strukturer i vårt samhälle är uppbyggda.
Begrepp
Du kan använda de olika begrepp vi arbetat med på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda de olika begrepp vi arbetat med på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda de olika begrepp vi arbetat med på ett väl fungerande sätt.
Ta ställning
Du tar också ställning i elevnära samhällsfrågor med ett enkelt resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du tar också ställning i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du tar också ställning i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: