Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-04-29 13:54 i Fyrklöverskolan Hedemora
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 Historia

Vi kommer att arbeta med medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Innehåll

Läroplanen, Lgr11

Viktiga begrepp

Medeltiden
Riddare
Tornering
Ståndssamhälle
Adel
Borgare
Skrå
Digerdöden
Fogde
Kloster
Makt
Union

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Arbeta med arbetsboken.
 • Se filmer.
 • Redovisningar inför klassen 
 • Diskussioner

Matriser

Hi
Medeltiden

Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du är på god väg att kunnaanvända historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Spår efter medeltiden
 • Hi  E 6
Du är på god väg att kunna visa och förklara spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och förklara spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett relativt utvecklat sätt förklara spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett utvecklat sätt förklara spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Framställas/beskrivas
 • Hi  E 6
Du kan med visst stöd diskutera på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Att tolka och värdera historiska källor
 • Hi  E 6
Du är på god väg att kunna använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du kan med stöd diskutera på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Levnadsvillkor under medeltiden
 • Hi  E 6
Du har mycket enkla baskunskaper om hur det var att leva på medeltiden.
Du har baskunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Orsak/konsekvens av historiska händelser
 • Hi  E 6
Du är på god väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du är på god väg att kunna diskutera orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: