Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela covers 9D2

Skapad 2016-04-29 14:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Under terminen spelar vi covers av låtar.
Grundskola 9 Musik

Vi spelar och sjunger låtar tillsammans!

Innehåll

Mål och syfte

Syftet med projektet är att eleverna skall öva sitt musicerande i grupp och utveckla sina färdigheter på olika instrument.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Konkreta mål

Vi spelar och sjunger låtar tillsammans. Eleverna utvecklar sina färdigheter inom olika områden:

 • Musicera tillsammans
 • Spela elbas och trummor med timing.
 • Spela ackordinstrument; Piano eller gitarr och byta ackord med flyt.
 • Sjunga själv och med andra och kunna följa rytm och tonhöjd.

Undervisningen

 • Vi sjunger tillsammans.
 • Vi utgår från olika låtar och jag visar eleverna hur vi spelar gitarr, elbas, trummor och piano. Vi spelar instrumenten tillsammans.
 • Eleverna väljer att spela olika instrument tillsammans.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt. Jag bedömer följande områden:

 • Musicera tillsammans med andra: Hur väl eleven kan samarbeta och anpassa sitt musicerande till andra.

 

 • Spela elbas och trummor: Hur eleven spelar med timing, hur väl eleven kan hålla pulsen när vi spelar tillsammans.

och/eller

 • Spela ackordinstrument: Piano eller gitarr. Hur eleven kan byta ackord med flyt.

 

 • Sjunga: Hur eleven sjunger, med andra och individuellt. Jag bedömer hur väl eleven följer rytm och tonhöjd och om han/hon kan ackompanjera sin sång. 

Matriser

Mu
Musik åk 9 Musicera tillsammans

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 5
Sjunga
Jag deltar i gemensam sång.
Jag sjunger relativt säkert i rytm och tonhöjd. Jag bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag sjunger med mycket god säkerhet i rytm och tonhöjd. Jag bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Spela elbas och trummor
Jag spelar bas och trumset.
Jag spelar bas och trumset med relativt god timing.
Jag spelar bas och trumset med mycket god timing.
Spela ackordinstrument
Jag spelar ett ackordinstrument.
Jag spelar ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag spelar ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med mycket gott flyt.
Musicera tillsammans
Jag samarbetar med mina klasskompisar när vi musicerar tillsammans.
Jag samarbetar relativt väl med mina klasskompisar och stöttar dem när det behövs. Jag anpassar mitt musicerande relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Jag samarbetar mycket väl och jag uppmuntrar och stöttar mina klasskompisar. Jag anpassar mitt musicerande mycket väl till helheten genom att lyssna och mycket i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: