Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2016-04-29 16:34 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
LPP för arbetsområdet ordklasser i svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

En ordklass är en samling ord som används och fungerar på samma sätt och därför ingår i samma grupp. Orden är indelade på detta sätt för att vi lättare skall kunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur vi skall använda dem på rätt sätt.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du löser olika uppgifter under lektionstid kommer att bedömas. Utifrån vad du lär dig under genomgångar och övningstillfällen under lektionerna kommer du sedan att få visa dina kunskaper på ett skriftligt prov.

Under lektionerna kommer vi att:

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få träna på att använda dig av dina nya kunskaper under olika uppgifter som du jobbar med på lektionerna.

Ur kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Kunskapskrav för betyget A

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: