Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Hur mår du? Kortprojekt åk 9 vt-16

Skapad 2016-04-30 14:56 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Dagligen påverkas vi på olika sätt genom vår sömn, kost, motion, stress och sociala relationer. Hur vi förhåller oss till dessa 5 olika faktorer har betydelse och påverkar hur vi mår. Går jag och lägger mig i tid, äter jag regelbundet, tränar jag regelbundet, hur upplever jag stress i min vardag och hur ser mina sociala relationer ut. Så frågan är "Hur mår du?"
Grundskola 9 Idrott och hälsa Biologi Hem- och konsumentkunskap Matematik
...

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetets innehåll

Planera en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Grupparbete:

Planera en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.

Genomför ett studiebesök.

Producera en hälsoenkät till eleverna i åk 6-8 på skolan.

Sök fakta. Hur borde vi leva för att må bra? 

Sammanställ allt. Fundera över varför era resultat ser ut som de gör. Vad skulle man kunna göra åt det som gör att vi inte mår bra? Analysera och dra slutsatser!

Redovisa för de andra.

 

Visa din kunskap - Bedömning

En individuell skrivuppgift i slutet av projektet bedöms OM du behöver förbättra aspekt 1 och 4 i biologi. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Matriser

Ma Bi Hkk Idh
Fg Hur mår du - individuella uppgiften

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Bi Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bi Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: