Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella proven i matematik årskurs 3 2016

Skapad 2016-04-30 17:50 i I Ur och Skur Statarlängan, grundskola Grundskolor
Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmanna nivå och nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera ämnesplanerna i matematik.
Grundskola 3 Matematik

Provet består av sju delprov samt en självbedömning- Jag och matematiken. I självbedömningen ska eleverna bedöma hur säkra de känner sig i vissa situationer då de ska använda matematik.De olika delproven prövar förmågorna i ämnet matematik. Allt kan dock ej prövas varje år.

Matriser

Ma
Nationella proven i matematik årskurs 3 2016

ej uppnått kravnivån EN1
uppnått kravnivån N
Delprov A: Tal i bråkform och enkla problem
- Formulera och lösa problem - använda och analysera matematiska begrepp - använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå 2/3
Delprov B: Rumsuppfattning och geometriska objekt
- Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå 9/15
Delprov C: Förståelse för räknesätten och enkla problem.
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. - Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå 9/14
Delprov D: Tid, volym och enkla problem
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. - Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå 9/14
Delprov E: Matematiska likheter, proportionella samband och enkla problem.
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. - Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå 10/15
Delprov F: Positionssystemet och skriftliga räknemetoder.
- Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå F 1 9/13 F 2 8/12
Delprov G: Tal i bråkform, huvudräkning, matematiska likheter och enkla problem.
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. - Använda och analysera matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga matematiska metoder. - Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Kravnivå G 1 6/9 G 2 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: