Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik som inspirationskälla till broderi årskurs 7 2015-2016

Skapad 2016-05-01 11:32 i Svärdsjöskolan Falun
Hur kan du använda dig utav musik som inspirationskälla för ditt textila skapande? Tips och ide från nationellt slöjdforum Mariell Fahlen som omarbetats av Maggan O och Christina R-A 2016
Grundskola 7 Slöjd

Under 5-7 veckor, ska du arbeta med att designa och tillverka din broderade bild.

 • Hur kan du använda dig utav musik som inspirationskälla för ditt textila skapande?
 • Hur kan du förmedla musikens uttryck/budskap/känslor med hjälp av bilder?
 • Hur kan du konstruera ett textilt broderi som förmedlar den musik som du har som utgångspunkt i ditt skapande?
 • Hur kan du designa din textila produkt så att den blir personligt för dig?

 Du ska dokumentera hela arbetet i loggbok och efteråt beskriva och argumentera varför du valt din design. Vilka metoder du valt i framställningen för att genomföra din idé, samt träna på att göra en personlig planering av arbetsgången.

Vi går igenom hur man överför och ritar mönster samt olika former och tekniker av broderi.

Du kommer se olika material och tekniker som du kan använda och bli inspirerad av, när du sen ska omsätta din egen idé till din broderade bild.

Tips och ide från nationellt slöjdforum Mariell Fahlen som omarbetats av
Maggan Olofsson  och Christina Ryström-Andersen 2016.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

Kan använda det svenska språket i tal och skrift.

Kan lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.

Tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. 

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Dialog i grupp och enskilt. där vi hänvisar till din  individuella planering. Där finns din eller gruppens överenskommelser samlat på pedagogiskplanering (pp). Det för att öka förståelse, förtrogenhet och delaktighet.

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål):

Vi pratar gemensamt och i grupp hur målen ska uppnås.

Välja material ur ett miljömässigt  tänk.

Hur material så som broderigarn väv och olika broderistygn kan  kombineras med de olika material.

 Du ska dokumentera hela arbetet i loggbok och efteråt beskriva och argumentera varför du valt din design. Vilka metoder du valt i framställningen för att genomföra din idé, samt träna på att göra en personlig planering av arbetsgången.

Förutom bilden ska du också tänka på vad som blir själva slutprodukten

2 UNDERVISNING

 

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 • Slöjdens material: Material lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. sytråd, garn, pärlor, paljetter och textilfärg eller egna förslag.
 • Redskap:Saxar anpassade till materialet, nål, kritpenna, måttband mm.
 • Hantverksteknik: Bundet och fritt Broderi som kan kombineras med tex applikation, torrtova och textilfärg.
 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.
 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.
 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga bomullstyg, linnetyg aidaväv, broderigarn, sybåge, tappeserinål med udd eller utan och andra begrepp du samlar på dig under arbetets gång.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Powerpoint presentation av arbetet det vill säga denna pedagogiska planering som du även fått i pappersform,
 • Vad ska du arbeta med?

  • Du ska denna lektion påbörja din planering av ditt kommande slöjdarbete med hjälp av en moodboard = bildcollage eller skiss

  • Du ska börja med att hitta en låt som du känner att du kan ha som utgångspunkt i ditt skapande. Det ska vara en låt du tycker om.

  • Du ska göra en tolkning av låtens budskap. Vad handlar låten om? Vad betyder den för dig?

  • Du ska sedan koppla samman låtens innehåll, det du tycker den förmedlar, med bilder.

  • Dessa bilder ska vara din utgångspunkt för ditt textila broderi

  • Vilken produkt du väljer att ha ditt textila broderi på är helt upp till dig, det är ditt val.

  • Med dina egna idéer och de val du gör under arbetets gång redovisas  regelbundet i slöjdens planeringsbladet som också är din loggbok.

 

Moodboard planeringen ( bildcollaget-skissen ska vara i A4 format ) ska innehålla:

 • Artistens namn samt låttitel.

 • Vad förmedlar låten, en kort beskrivning.

 • Ett bildcollage.

 1. Du infogar de bilder du valt i ett Word dokument.,

eller

 1. Skissa, rita klipp ut bilder och klistra ditt bildcollage på ett A4 papper.

 • En färgskala du vill arbeta med.

 • Självklart ska även ditt namn och klass finnas med på detta dokument.

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att

Granska information, följa en arbetsbeskrivning på ex olika sorters stygn eller tillverka en egen arbetsbeskrivning på din arbetsgång. Analysera processen och värdera din arbetsinsats och resultat. Välja och motivera dina val utifrån din ide´.

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till.

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån din ide, för att kunna framställa ditt föremål.
Känna till hur du använder tex. en arbetsbeskrivning på olika sorters stygn.
Känna till olika material/tekniker och arbeta med dem.
Analysera och värdera arbetsprocessen.

 

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

Använda olika sorters stygn välja till din väv  broderigarn.
Formge och framställa di
Dokumentera arbetsprocessen och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

2F. UNDERVISNINGSDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av vad undervisningen kommer att innebära. Vad betyder det egentligen?

Detta  som står i pedagogiska planeringen och som vi i dialog har kommit överens om kommer vi att jobba mer med under 5 - 7 veckor.

3. BEDÖMNING

 3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Hur du formger och framställer ditt broderi.
Hur du använder handverktyg och material, samt tränar dig i att följa en arbetsbeskrivning med ex olika sorters stygn
Hur du motiverar dina val.
Hur du utvecklar din idé.
Hur du i arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Hur du värderar din arbetsinsats

 

3B. Vi kommer att bedöma genom att:

Genom kontinuerlig feedback under lektionstid.
Vi går igenom din ide, planering, dokumentation under processen och sammanställer det i bedömningsmatrisen du har så du får en klar bild hur du kan gå vidare och ligger till.
Sambedömning av textilslöjdslärare.
Eleverna berättar för varandra hur processen gått till. 

3C. Exempel på bedömning:

Exempel på arbetsprocess och dokumentation samt arbeten finns i textilsalen.

3D. BEDÖMNINGSDIALOG: Vår (lärare och elevers) Gemensamma tolkning av bedömningen. Vad betyder det egentligen

Pratar vi  tillsammans med eleverna om vad som kommer att bedömas, hur det ska gå till och när bedömning kommer att ske. 

Dokumentera allt i din loggbok sedan kommer vi tillsammans att göra en bedömningsdialog som kommer att finnas på Unikum.

Matriser

Sl
Kunskapskrav åk 7-9

Utveckla förmågan att...

F
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
4
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: