Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria

Skapad 2016-05-01 15:25 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Bild

Arbetsområde konsthistoria inleds under vårterminen i årskurs 8 med att eleverna väljer ut ett eget konstverk.

De skriver om verket och konstnären som skapat det. De skapar också egna verk utifrån den stil som konstverket är skapat i. 

På hösten i årskurs 9 fortsätter vi sedan läsa om de olika konststilar som varit rådande under olika tidsperioder. 

Innehåll

Syfte

Arbetsområde konsthistoria inleds under vårterminen i årskurs 8 med att eleverna väljer ut ett eget konstverk.

De skriver om verket och konstnären som skapat det. De skapar också egna verk utifrån den stil som konstverket är skapat i.

På hösten i årskurs 9 fortsätter vi sedan läsa om de olika konststilar som varit rådande under olika perioder. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Vi kommer att producera egna bilder. Vi kommer att titta på hur bilder skapats och använts i ett historiskt perspektiv och i nutid. Dessa kommer vi att presentera i vårt "classroom" och för varandra.

I arbetet kommer vi att titta på vilka redskap som använts vid framställning av verken. Vi kommer även att titta på vilket material verken är skapade i.

Vi kommer också att analysera hur verken är utformade och vad de förmedlar.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

De kunskaper som bedöms finns att läsa om i matrisen för bildämnet. Ni kan också där gå in och läsa hur ni ligger till inom de olika ämnesområden som vi arbetat eller arbetar i. Då ni inte uppnår E i ett specifikt arbetsmoment markeras det med en pil i det vänstra fältet i tabellen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: