Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luften

Skapad 2016-05-01 17:11 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Luften åk 7
Grundskola 7 Kemi

Efter detta arbetsområdet kommer du bland annat ha kunskap om vilka gaser som finns i luften. Varför det bildas ozonhål och vad är egentligen växthuseffekten. Hur sprids luftföroreningar och hur kan vi förbättra jordens atmosfär.

Innehåll

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och praktiska uppgifter.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • veta vilka gaser som finns i luftenoch lite fakta kring dessa
 • förstå varför ozonlagret är så viktigt och hur ozonhål uppkommer
 • förstå vad växthuseffekten är
 • veta hur luftföroreningar uppkommer, sprids och hur vi kan bli bättre på att ta hand om vår atmosfär

Avsnitt 6

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Matriser

Ke
Ke åk 7 luften

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om luftens gaser, växthuseffekten och kemiska processer i luften och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om luftens gaser, växthuseffekten och kemiska processer i luften och visar detta genom att förklara och beskriva dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om luftens gaser, växthuseffekten och kemiska processer i luften och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Genomförandet av laborationer
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion.
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: