Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform, addition och subtraktion

Skapad 2016-05-01 17:14 i Tegelbruksskolan Falun
Favorit 4b Kapitel 1
Grundskola 4 Matematik

 

Vem får mest? Den som äter en halv pizza eller den som äter 2 fjärdedelar av en pizza? 

Vi tar reda på det tillsammans!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Läromedel

Favorit 4b finns som i två olika versioner Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med att eleverna får lyssna på en kort berättelse som rör området vi ska arbeta med. Efteråt har vi en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Då och då får eleverna gå tillbaka och rätta föregående grundsidor som de gjort.

Läxor

Elever får läxa i form av ett lösblad som handlar om samma saker som det vi jobbar med på lektionerna. De elever som inte haft chans att göra läxan hemma eller behöver vägledning får chansen att komma på läxhjälpen på måndag eftermiddag.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller tal i bråkform och blandad form, i addition och subtraktion.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

bråk, decimaltal, blandad form, tiondel, hundradel och tallinje

Metoder

Genomför beräkningar med tal i bråkform, i addition och subtraktion.

Resonemang

Du kan ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik, du följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang i dina lösningar i uppgifter med bråk.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med bråk.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Tal i bråkform, addition och subtraktion

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre Nivå
Problemlösning
Begrepp
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: