Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du bestämmer över din kropp - sexuell hälsa & relationer

Skapad 2016-05-01 19:45 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Sex & samlevnads undervisning som avslutas med er argumentation. Samarbete med ämnet svenska.
Grundskola 8 – 9 Biologi

Vi kommer under sista delen av terminen fram till sommarlovet att jobba om sexuell hälsa och relationer. Undervisningen kommer att handla om att arbeta om kunskap om kroppens uppbyggnad & funktioner, sexuellt överförbara infektioner, preventivmedel och graviditet. Vi kommer att samtal, diskutera och reflektera över förväntningar, föreställningar, könsmönster och problem som omgärdar sexuell hälsa & relationer. Du kommer att besöka ungdomsmottagningen och där få reda på hur du som tonåring kan få stötting när det gäller din sexuella hälsa. Arbetsområdet avslutas med en argumentation där du och en kompis får ett givet ämne som rör sexuell hälsa & relationer. Ni ska söka fördjupad information och skapa era argument på vetenskaplig grund.

 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

I detta arbetsområde fokuserar vi i huvudsak på följande förmåga: 

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

 

  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

 

v.20

torsdag besök från RFSU

Läxa till måndag v.21 se filmen Kärlek, lust & klamydia & svara på frågor, Läs s.290-293 i din biologibok & svara på frågor

 

v.21

Måndag: Film – Aldrig som första gången, diskussion pubertet/identitet/kärlek/drömmar, visa UMO & RSFU

Tisdag: Planering, grupper, argumentations teman, Läs s. 272-279 – diskussion rätten till sina känslor & sin kropp, ”Hoppsan", diskussioner

Läxa till måndag v.22 se filmen Menstruationscykeln och p-piller, läs s.280-285 & svara på frågor

 

v.22

Måndag: Genomgång av könsorganet & menstruationscykeln, Könssjukdomar & preventivmedel, läsa artikel och granska

Tisdag: Arbeta med argumentation, söka på nätet & i biologiboken och läsa artiklar/info och granska enligt mall

Läxa till v.23: Film för ditt argumentationsämne (Aborträtten, IVF. preventivmedel) och jobba med din argumentation

 

v.23

Måndag: Jobba med argumentationen

Tisdag: Jobba med argumentationen 1 timme och sedan argumentation & filma

 

Se gärna filmen "Kärlekens Mirakel"

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Att du kan beskriva menstruationscykeln & könsorganens delar i stora drag när det  gäller förståelsen för hur en tjej blir eller inte blir gravid.

- Att du kan skilja på namn & symptom på några vanligt förekommande könssjukdomar.

- Att du kan ge exempel på några preventivmedel och hur dessa skyddar mot oönskad graviditet & könssjukdomar.

- Informationsökning kring ett givet argumentations ämne.

- Granskning av källor då du samlar info till din argumentation

- Argumentation.

 

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: