Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Lösningar, blandningar och kemiska reaktioner år 5, vt 19

Skapad 2016-05-02 10:39 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering och matris till arbetet om blandningar och lösningar samt kemiska reaktioner.
Grundskola 5 Kemi
Vi kommer att arbeta med lösningar, blandningar och kemiska reaktioner utifrån Boken om fysik och kemi.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Läsa texter enskilt och tillsammans
 • Svara på frågor 
 • Titta på filmer
 • Göra laborationer tillsammans i klassen
 •  

Begrepp:

atom, molekyl, blandning, lösning, kemisk reaktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - blandningar, lösningar och kemiska reaktioner år 5, vt 19

-->
-->
-->
Kemi - Beskriv och förklara
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Kemi - Beskriv och förklara
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Kemi - Beskriv och förklara
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Kemi - Undersöka
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Kemi - Granska och motivera
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Teknik - Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: