Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2016 9c- Nedslag i svensk litteraturhistoria

Skapad 2016-05-02 12:01 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Genom att söka information, välja ut och sammanställa den i en faktatext samt läsa utdrag ur litterära verk, skriver du ett författarporträtt om en betydelsefull svensk författare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

För att vara allmänbildad i dagens samhälle bör man ha kunskap om några kända svenska författare eftersom både författarna och deras verk är ”levande” och påverkar oss och det samhälle vi lever i än idag. Under veckorna 18, 19, 20, 21 kommer du därför att arbeta med någon svensk författare och redovisa dina kunskaper i en faktatext.

 

 

Innehåll

Innehåll/syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

VIKTIGA BEGREPP

 • Tema
 • Budskap
 • Disposition
 • Citat
 • Källhänvisning
 • Källkritiskt förhållningssätt

 

KONKRETISERING AV MÅLEN

 • Du ska kunna läsa utdrag ur författarens verk och ev se/lyssna på inspelningar och analysera dessa.
 • Du ska kunna söka och sammanställa fakta om en betydelsefull svensk författare.
 • Du ska kunna skriva och redigera en faktatext och känna till faktatextens uppbyggnad och disposition.
 • Du ska kunna citera och göra källhänvisningar
 • Du ska känna till stavningsregler och kunna sätta ut korrekt skiljetecken.
 • Du ska känna till vad som är en tillförlitlig källa.

ARBETSSÄTT

Arbetsgång:

Du ingår i en grupp om 2-3 personer, som arbetar med samma författare. I gruppen hjälper ni varandra att diskutera författaren, författarens liv och verk och se kopplingar mellan författare, verk och den tid författaren levde i.

Du skriver en egen faktatext enligt instruktioner på Fronter, som du lämnar in på Fronter senast tisdagen 24 maj.

 1. Läs om författaren i boken Svenska författare, turas om att läsa högt och diskutera innehållet efter varje sida ungefär.
 1. Ta reda på lite om den tiden författaren levde- viktiga händelser och hur samhället var.

Sök också i fler böcker och på nätet. Var noga med att anteckna källorna och sidorna där du hämtar informationen.

Ni kan dela upp arbetet mellan er för att bli mer effektiva.

 1. Läs utdrag ur minst ett av författarens verk. Diskutera innehållet och kopplingar till författarens och tiden då den skrevs. Här är några hjälpfrågor:
 • Sammanfatta kort vad texten/utdraget handlar om.
 • Vilket är temat i texten/utdraget?
 • Vilket eller vilka motiv (varför skrevs texten, vad vill författaren säga med den?) hittar du i texten/utdraget?
 • När och var utspelar sig händelserna och hur märker du det?
 • Vilka kopplingar finns mellan texten och författaren?
 • Vilka kopplingar finns mellan texten och författarens samtid?
 • Hur beskrivs karaktärerna och hur tolkar du deras handlingar? Varför gör de som de gör?
 1. Var och en skriver en egen faktatext där följande delar ska vara med:
 • Författarens liv i korthet, t.ex. barndom, uppväxtmiljö, utbildning, arbetsliv, betona de delar som visar sig i författarens verk. Hur har författarens liv påverkat hans/hennes skrivande?
 • Nämn några av författarens kända verk och mycket kort om handlingen i dem. Vilka genrer skrev författaren?
 • Berätta mer ingående om det verk du läst lite extra ur. Beskriv hur detta verk kan kopplas till författarens liv och den tid han/hon levde i.
 • Kan du se spår i texterna av det samhälle författaren verkade i? Berätta om hur samhället i Sverige såg ut på den tiden och hur det märks i författarens texter, t.ex. politik, utveckling, jämställdhet.
 • Vad är typiskt i hans/hennes författande, t.ex. återkommande ämnen eller språkliga drag?
 • Källor och resonemang kring din användning av källorna 
 1. Lämna in din faktatext i fronter, senast tisdagen 24 maj.

Detta ska finnas med i din faktatext: 

*Försättsblad

*(Innehållsförteckning)

*Inledning

*Biografi över författarens liv

*Bibliografi (lista över författarens verk)

*Textanalys

*Koppling mellan verk och författare

*Koppling mellan verk och omvärld

*Avslutning

*Källförteckning

*Resonemang kring hur du har använt källorna samt källkritik

 

Följande författare kommer vi att arbeta med:

Carl Michael Bellman- Johanna, Joakim, Alicia

August Strindberg- Lovisa, Emil

Selma Lagerlöf-Josefine, Robin, Anna

Gustaf Fröding-Jesper, Julia

Moa Martinsson-Anders, Linn, Niclas 

Evert Taube- Theo, Chittima

Nils Ferlin-Marcus, Caisa

Vilhelm Moberg-Jennifer, William, Albin

Karin Boye-Tove, Max

I antologin Svenska texter finner ni olika utdrag av författarnas verk. Ni söker också efter användbart material på youtube, ur.se, sli.se, wikipedia etc.

 

 

 

 

Tis v. 19 kommer vi ha gemensam genomgång med fokus på specifika drag för faktatexter. Vi kommer att titta på hur en faktatext är uppbyggd och på. Vi kommer även att repetera hur man skriver citat och hur man skriver en källhänvisning, samt hur man kontrollerar att en källa är tillförlitlig.

BEDÖMNING

Du visar att du kan söka information om en betydelsefull svensk författare och sammanställa den i en faktatext, använda redigeringsverktyg samt följa skriftspråkets normer. Du visar också att du kan välja relevanta källor, föra en diskussion kring de källor du valt, samt göra källhänvisningar.

SLUTREDOVISNING

Du ska skriva en faktatext på 2-3 sidor enligt angivna instruktioner och mall.

Matriser

Sv SvA
Matris- skriva faktatext

E
C
A
Söka, välja, sammanställa information, kritiskt granska källors relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Tolka och resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Användning av ämnesrelaterat språk, struktur,citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt i relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Språkbruk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: