Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makramé

Skapad 2016-05-02 14:04 i Montessoriskolan Falun
Under 1-4 veckor kan du arbeta med att knyta makramé i en eller flera modeller som du själv väljer. Du lär dig handgreppen i knyttekniken genom att läraren visar dig, eller genom att du tittar på när en kamrat visar hur man gör.
Grundskola 6 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och framställa föremål i makramé teknik

 • ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att du tar din an utmaningar på ett kreativt sätt.

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen och de redskap du använder

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer på ett kreativt sätt

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Använda dig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om makramé knytningens historia och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik. Du får träning i att knyta makramé och på olika ämnestermer.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du formger en egen modell utifrån givet inspirationsmaterial. Du värderar din arbetsinsats och resultatet i ord och bild och dokumenterar det i din arbetsplanering/utvärdering.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i att formge olika föremål med hjälp av olika material, färger och former

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om olika material och deras användning ur ett hållbarhetsperspektiv, samt i vilka sammanhang man använt makraméknuten genom tiderna

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Hur du följer instruktioner

 • Hur du formger ditt arbete

 • Hur du väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling

 • Hur du motiverar dina val

 • Hur du utvecklar din idé

 • Hur du i arbetsprocessen väljer olika alternativ som leder processen framåt

 • Hur du värderar din arbetsinsats

 

Det betyder att du måste:

Regelbundet anteckna/redovisa i din slöjddagbok de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: