Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollhättan nu och i framtiden.

Skapad 2016-05-02 14:37 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vi jobbar ämnesintegrerat med ord och begrepp. Vi skriver beskrivande texter där vi använder dessa ord. Vi skriver också berättande text där vi ska använda vår fantasi.
Grundskola 4

Under vårterminens sista veckor studerar vi här och nu men tänker och funderar också på hur framtiden i Trollhättan kommer att vara.

 

Innehåll

Vad och hur ska vi lära oss?

Vi ska arbeta med ett skrivprojekt som ingår i N3:s arbete med Trollhättans 100-årsjubileum. Du ska skriva en text som med rubriken ”…någon gång i framtiden…”

Du ska träna dig på att bearbeta din text med hjälp av de 5 stationerna:

  1. Planering (4-ruta, tankekarta, skrivplan)
  2. Utkast/kladd
  3. Respons av lärare och/eller kamrat
  4. Bearbeta din text genom att förbättra, förändra och utveckla.
  5. Skriv rent, för hand och/eller på dator.

Vi kommer besöka vår naturruta för att observera och samla infomation om förändringar som sker i naturen under vår och sommar.

Det vi lär oss under veckans no- och geografilektioner ligger till grund för de beskrivande texter vi jobbar med. Då tränar vi också på att använda de ämnesspecifika ord och begrepp som hör till resp ämne.

Syfte och förmågor

Eleven ska kunna urskilja språkliga strukturer och i tal och skrift kunna formulera sig utifrån dessa.

Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bearbeta och förbättra sin skriftliga produktion samt att ge och ta respons i denna process.

Eleven ska kunna använda sig av centrala och ämnesspecifika ord och begrepp.

Kunskapskrav

Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande innehåll och struktur. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och utifrån denna skriva text med egna formuleringar där eleven också använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Bedömning

  1. Du ska kunna bearbeta och förbättra din text utifrån respons.
  2. Du ska skriva beskrivande texter där du visar att din text har fungerande struktur, egna formuleringar där du använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Arbetstid

vecka 16-22

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: