Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lpp sinnena

Skapad 2016-05-02 15:28 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Biologi
...

Innehåll

analys

De flesta av eleverna har tidigare arbetat med kroppen i förskoleklassen. Vi återkopplar nu till detta och fortsätter och fokusera på kroppen och våra sinnen.

 

Normer och värde:n

Många elever har behov av att utveckla sin förmåga att hjälpa andra människor

 

syfte/mål

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att: 

  • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 

Normer och värden:

Undervisningen syftar till att eleverna

tar avstånd från människor som utsätts för kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Konkretisering av målen

Som elev har du uppnått målen när du har förmåga att

  • berätta om våra olika sinnen och deras funktioner. Exempelvis att vi kan känna smak med hjälp av något som kallas smaklökar som sitter på tungan.

 

Normer och värde:

Som elev har du uppnått målen när du aktivt hjälper kompisar som du upplever är kränkta, exempelvis genom att säga ifrån till en vuxen.

centralt innehåll

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

bedömning

När vi har arbetat med alla sinnen kommer varje barn få skriva eller berätta om våra olika sinne. Om eleven kan berätta något om varje sinne har hon uppnått målen. Bedömning görs av lärare.

genomförande

Vi arbetar utifrån olika frågeställningar. T.ex:

  • hörsel: vad är ljud? hör vi lika bra i luften som i vatten?
  • syn: hur ser ögat ut? varför kan man behöva glasögon?
  • känsel: om vi blundar, hur känns olika material då?
  • smak: hur fungerar vår tunga?
  • lukt: hur kan vi uppfatta lukt?
  • Vi upptäcker och samtalar utifrån våra egna upplevelser med hjälp av våra sinnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: