Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAL HT-16 År 9 En resa genom Frankrike LPP

Skapad 2016-05-02 16:52 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering för vårt arbete med realia under VT-16
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
  sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
språket används.

Läsa och förstå

• Texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i texter.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, används i texter.
• Hur olika formuleringar används i olika typer av framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen.

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Ta reda på fakta om Frankrikes regioner genom att läsa, förstå, bearbeta och använda oss av texter olika typer av media på franska, engelska och svenska.
 • Skriva egna texter på franska.
 • Jämföra vardag, kultur och traditioner med exempelvis Sveriges motsvarigheter.
 • Presentera arbetet i huvudsak på franska. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i franska utifrån...

 

 • Hur du visar att du att förstår och kan använda information från olika typer av media i egen produktion.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift med ord, fraser och meningar.
 • Hur du utvecklar och bearbetar dina texter och framställningar.
 • Hur du anpassar ditt språk till mottagare och situation.
 • Hur du relaterar till och gör jämförelser kring kultur och samhällen där det franska språket används.

Uppgifter

 • En resa genom Frankrike

 • En resa genom Frankrike

Matriser

M2
En Resa genom Frankrike Moderna språk 2

E
C
A
Läsa och förstå
Läsa, förstå och visa din förståelse för texter i olika typer av media samt kunna använda innehållet i egna texter, samtal och interaktion.
Skriva
Formulera dig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet genom att använda dig av språkliga strategier, bearbeta och utveckla dina texter.
Tala
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet. Bearbeta ditt språk efter respons, använd språkliga strategier för att göra dig förstådd och formulera dig i muntlig interaktion.
.
Realia
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser och sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: