Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i kemi för Resursskolan, Maria Park. "Eld och brand"

Skapad 2016-05-03 07:38 i Resursskolan Maria Park Helsingborg
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Eld och brand.
Grundskola 4 – 6 Kemi

I atbetsområdet "Eld och brand" får eleverna studera hur eld beter sig under olika omständigheter. De får också sätta sig in i olika sätt att förebygga och släcka bränder.

Innehåll

Eld och brand

Eld är positivt och brand är negativt. I arbetet om eld och brand ska eleverna få lära sig:

 • Vad kan brinna.
 • Eld som fiende.
 • Vad händer när det brinner?.
 • Vad som behövs för att en eld ska kunna brinna.
 • Hur man släcker en brand.
 • Om stora bränder.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda sina kunskaper om eld och brand för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar med eld.'
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Målet med undervisningen är att :

 • eleven ska ha kännedom om indelningen av ämnen utifrån egenskaper och brännbarhet,
 • eleven ska ha kännedom om förbränning,
 • eleven ska kunna tolka och granska information med koppling till eld och brand, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Så här ska vi arbeta :

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Eleverna kommer att genomföra enkla laborationer av hur olika vätskor och gaser reagerar med eld.
 • Eleverna kommer att få granska samhällsinformation om stora bränder.

 

Matriser

Ke

0 inte godkänt nivå
1
2
3
Kemin i naturen
Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner
 • Ke  4-6
Eleven för inga resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relaterar inte till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Eleven kan föra ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Eleven kan föra MER utvecklade och MER underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Eleven kan föra UTVECKLADE och TILL STOR DEL underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Fossila och förnyelsebara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet
 • Ke  4-6
Eleven har bristfälliga kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL på enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med VISS användning av kemins begrepp.
Eleven har GODA kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med GOD användning av kemins begrepp.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med MYCKET GOD användning av kemins begrepp.
Kemi i vardagen och samhället
Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
Eleven har bristfälliga kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har GODA kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Syror och baser
Eleven saknar kunskaper om och baser och deras användning i samhället och använder sig inte av kemins begrepp.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om syror och baser och deras användning i samhället och visar det genom att GE EXEMPEL PÅ och BESKRIVA dessa med VISS användning av kemins begrepp.
Eleven har GODA kunskaper om syror och baser och deras användning i samhället och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av kemins begrepp.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om syror och baser och deras användning i samhället och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med GOD användning av kemins begrepp.
Kemins metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
Eleven gör inte undersökningar utifrån givna planeringar och och bidrar inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och EFFEKTIVT sätt.
Eleven resonerar inte över sina och andras resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Ke  4-6
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: