Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa - skydd och rörelse

Skapad 2016-05-03 08:22 i Söderskolan Falkenberg
Vi lär oss mer om hud, skelett och muskler. Hur hänger det ihop med skydd och rörelse kopplat till hälsan?
Grundskola 7 Biologi

Vi lär oss mer om hud, skelett och muskler. Hur hänger det ihop med skydd och rörelse kopplat till hälsan?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Cellen
 • Huden
 • Skelett och leder
 • Muskler
 • Hälsa

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning och arbetsformer


 • Uppgift planera, genomför och utvärdera en uppgift som handlar om statiskt och dynamiskt arbete.
 • Genomgångar, huden, skelett och lederna, muskler samt hälsar
 • Film: vi lär oss- om skelett och musklerna. Vi lär oss om- huden. 
 • Självstudier för att förbereda muntlig uppgift.

Bedömning - vad och hur

 

Bedömning:

 • Planering, genomförande och utvärdering av laboration
 • Muntlig diskussion i grupp om skydd och rörelse kopplat till hälsan.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: