Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent årskurs 8

Skapad 2016-05-03 11:28 i Hallenskolan Mölndals Stad
Planering utifrån Matte direkt kap. 5
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla förmågan att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Kunskaper att uppnå

 

Du ska utveckla kunskaper om följande:

  • Jämföra storleken på bråk
  • Förkorta och förlänga bråk
  • Omvandla mellan bråk, procent och decimalform
  • Förstå och använda procent vid jämförelser/förändring
  • Kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk

Möjliga tillämpningar/extra moment (om du hinner)

  • Räkna med förändringsfaktor
  • Dividera med bråk
  • Multiplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

Bedömning: Vad kan du och hur kan du?

Eleven visar i sitt arbete enskilt och i grupp i vilken mån han/hon har utvecklat kunskaper inom området. Läraren beaktar såväl skriftlig som muntlig presentation samt diskussioner och prov/förhör.

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett [...] fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med [...] anpassning till problemets karaktär samt [...] enkla matematiska modeller som[...] kan tillämpas i sammanhanget
Insatser krävs
i huvudsak viss bidrar till att formulera -
relativt väl förhållandevis god formulerar efter någon bearbetning
väl god kan formulera -
Resonemang
Eleven för [...] underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan [...] förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Insatser krävs
enkla och till viss del bidra till att ge något
utvecklade och relativt väl ge något
utvecklade och relativt väl ge olika
Begrepp
Eleven har [...] kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i [...] sammanhang på ett [...] fungerande sätt.
Insatser krävs
grundläggande välkända i huvudsak
goda bekanta relativt väl
mycket goda nya väl
Metoder
Eleven kan välja och använda [...] matematiska metoder med [...] anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med [...] resultat.
Insatser krävs
i huvudsak fungerande viss tillfredställande
ändamålsenliga relativt god gott
ändamålsenliga och effektiva god mycket gott
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett [...] sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med [...] anpassning till syfte och sammanhang.
Insatser krävs
i huvudsak fungerande viss
ändamålsenligt förhållandevis god
ändamålsenligt och effektivt god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: