Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg vad du vill bara det rör sig 2016

Skapad 2016-05-03 12:31 i Nolhagaskolan Alingsås
Att använda sig av den energi som finns....
Grundskola 8 Teknik
...

Innehåll

Bygg vad du vill bara det rör sig

Teknik åk 8  Formell del
Bygg vad du vill – bara det rör sig

Övergripande mål
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte
Vi kommer att träna följande förmågor:
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till   lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Kunskapskrav
• Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva/pröva och ompröva/systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla/utvecklade/välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
• Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
• Eleven gör enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är/är relativt väl/är väl synliggjord.

Centralt innehåll
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik åk 8 Elevdel
Bygg vad du vill – bara det rör sig

Inledning
Du ska välja en energiform och sedan ska du själv få ta fram en idé, där du ska bygga något som har denna energiform och sedan omvandlar den till en annan form, men rörelse ska finnas med någonstans. Låt fantasin flöda!

Konkreta mål
Du kommer att behöva konstruera en modell och visa din idé, dokumentera och analysera den efteråt, allt enligt hur teknik används i samhället idag. De olika stegen är: ta fram en idé, planera, skissa, bygga, förbättra, analysera och redovisa.
Du ska bygga något som kan röra sig själv utan att någon puttar, kastar eller släpper den. Du ska komma fram till vad modellens rörelse skulle kunna användas till. Du ska kunna förklara vilka energiomvandlingar som gör att din modell rör sig. Dessutom ska du kunna ge exempel på hur man i samhället förr, idag och kanske i framtiden använder sig av din idé.

Bedömningen
Du kommer att bedömas utifrån kvaliteten på planeringen, skissen, byggandet, förbättringsarbetet, analysen och redovisningen med extra tyngdpunkt på förbättrings-arbetet och analysen.

Kunskapskraven
• Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva/pröva och ompröva/systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla/utvecklade/välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

• Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

• Eleven gör enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är/är relativt väl/är väl synliggjord.


Undervisningen
Vi kommer att ha en del genomgångar och arbetsupppgifter om energikällor, energiformer och omvandlingar och ev filmer. Sedan ska du själv ta fram och utveckla en modell. Efter varje lektion du har arbetat med ditt verk, behöver du skriva vad du har gjort och hur du har tänkt.

Stödstrukturer:

Exempel på teknikområdets begrepp
Hållfasthet, Friktion, Gravitation, Rörelse, Utväxling, Växellåda, Kugghjul, Remskiva,
Axel, Rotationsaxel, Energi, Energiomvandlingar, Ström, Spänning, Sluten krets, Lyftkraft, Densitet.....
Begreppen skall användas i din redovisning

Det du skall skriva om och lämna in
Du skall skriftligt förklara:
1. varför du byggt som du har byggt (vilka tankar hade du när du började..)
2. visa på problem som har uppstått och hur du har löst dem. (Fungerade det som du     tänkt? Om inte, hur gjorde du i stället?)
3. reflektera över hur bygget gick. (Vad gick bra? Vad gick dåligt? Varför? Vad skulle du gjort annorlunda?)
4. vilka olika energiomvandlingar du har i ditt bygge och vilka som är energigivare och energimottagare.
5. vilken som är din modells viktigaste energiomvandling och beskriva hur man använder sig av den i samhället, förr, nu och i framtiden
6. vilka konsekvenser den här tekniken har för människan, samhället och miljön.
7. en skiss från planeringen och en ritning på den färdiga modellen. (Du får gärna ha med bilder också, men de ersätter inte.)

Det du ska redovisa muntligt
Du skall visa upp ditt bygge och berätta om det. Du skall också berätta huvuddragen i vad du skrivit, framför allt om problem och hur du löst dem.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: