Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska: Voyage en France Classe 7 v.18-20

Skapad 2016-05-03 14:14 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Arbeta i par/grupp med en region i Frankrike och presentera muntligt med en keynote.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Nu är det dags att ge sig ut på en resa i Frankrike. Du ska arbeta med en region och samla fakta om din del av Frankrike.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig:

 • mer om Frankrikes olika landsdelar
 • mer om fransk kultur
 • söka information som du sammanställer i en presentation

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om Frankrike, geografi och kultur.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Genomförande

Nu är det dags att ge sig ut på en resa i Frankrike. Du ska arbeta med en region och samla fakta om din del av Frankrike. Du presenterar dina fakta tillsammans med bilder i ett bildspel i keynote. Avslutningsvis håller du en muntlig presentation om din region. Tänk då på att inte stå och läsa innantill från ditt bildspel, utan istället berätta för de andra.

 1. Läs om ditt område på nätet och/eller arbetsblad.  Kom ihåg att anteckna källorna!
 2. Sammanställ stödord till dina fakta i en keynote.
 3. Infoga bilder i bildspelet.
 4. Skriv några meningar på franska.( Se ord och fraser på bloggen.)  En del av informationen kan vara på svenska, t ex när du berättar om likheter och skillnader. (Se nedan)
 5. Öva på att presentera din region för de andra.

Detta kan du berätta om:

 • Var ligger området? I vilken del av Frankrike?
 • Hur många bor där?
 • Vilken är den största staden?
 • Hur ser det ut där? Vad är det för typ av landskap?
 • Vad är typisk mat från regionen?
 • Vad kan man hitta på om man kommer dit som turist?
 • Vilka likheter och skillnader med Sverige har du hittat?

Redovisning

Du redovisar din del av Frankrike med text och bild  i ett bildspel och muntligt. 

Matriser

M2
Bedömningen gäller franska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att •välja och använda material
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Förmågan att • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: