Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse

Skapad 2016-05-03 14:23 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Vi har valt att fokusera lite extra på Bamse eftersom vi märkte att många barn i gruppen var intresserade av det.
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Målen:

 • Barnen ska få ett utökat ordförråd
 • Barnen ska vara goda kamrater
 • Barnen ska våga agera på olika sätt

 

 

Hur:

 • Vi läser bamsesagor för barnen vanligt och på storbild
 • Vi lär oss Bamsesången
 • Vi berättar Bamseflanosagor för barnen
 • Vi uppmuntrar barnen att hemifrån ta med sig olika saker som har med Bamse att göra, t ex böcker, filmer och figurer
 • Vi har Bamsegympa på vårt eget sätt för att träna motoriken och för att våga agera
 • Vi spelar dockteater för barnen och låter även barnen prova på att agera.
 • Vi pratar om att Bamse är stark, men att han alltid väljer att vara snäll mot alla. Detta kan man utgå ifrån när man pratar om hur barnen ska vara mot varandra 

 

 

Reflektion:

 • Temat har uppskattats mycket av barnen. Många har tagit med sig saker hemifrån. I detta har även föräldrarna varit engagerade.
 • Bamsegympan utifrån youtube gick för snabbt för barnen. I stället fixade vi bamsekort med olika rörelseuppdrag (utifrån ett bamsespel). Ett barn i taget fick ta ett kort och så gjorde vi rörelserna tillsammans. Detta fungerade mycket bättre.
 • De flesta bamsesagor vi använde oss av var ganska svåra, framförallt för våra minsta barn. Vi löste detta genom att dela gruppen vid vissa tillfällen.
 • I och med att Bamse fyller 50 år i år så valde Enestugan att ha förskolans dag på Bamsetemat. Vi upplevde att våra barn fick ut extra mycket av denna dag eftersom våra barn hade mycket förförståelse.
 • Vi har märkt att många barn gillar att agera inför kompisarna. För att engagera dem som inte valde att komma fram inför gruppen kom vi på att vi kunde ställa fram rekvisitan medan barnen hade fri lek och så kunde de när som gå fram och prova på att agera. Det var roligt att se att även andra barn nu vågade prova.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: