Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 2017 - ht 2017, åk 5, Hi - Vasatiden och stormaktstiden Ry

Skapad 2016-05-03 15:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. LPP:n är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Historia

Innehåll

Historia - Vasatiden och stormaktstiden vt 2017 - ht 2017

Historia - Vasatiden och stormaktstiden vt 2017 - ht 2017

Mål för elev

Du ska ha kunskap om vasariden och stormaktstiden och kunna se samband. Du ska också kunna förklara varför vissa händelser skedde och hur vi kan se spår av det idag(se samband). Du ska också kunna jämföra dåtid med nutid.

Innehåll

 Centralt innehåll i Lgr 11:
- Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1520-1720
- Hur historia används och historiska begrepp

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, enskilt arbete och pararbete. Vi kommer att arbeta med läroboken, fördjupningsböcker och annat material. Du kommer att få se filmer, lyssna på och läsa olika texter, skriva egna frågor och sedan besvara frågorna. Du kommer att skriva egna faktatexter.
Arbetet pågår under vt 2017 och ht 2017.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna:
- förklara samband mellan olika händelser under vastatiden och stormaktstiden och förklara samband mellan då och nu.
 - jämföra hur människorna levde vid denna tid och hur vi lever idag.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:
- utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
- att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
- att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Matriser

Hi
Historia: Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kriterie
Se samband och jämföra
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och visar hur det har påverkat vår samtid med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att vallonerna kom till Sverige var att svenskarna behövde vapen”
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och visar hur det har påverkat vår samtid med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att vallonerna kom till Sverige var att Sverige var i ständiga krig under 1600-talet och till det behövde de vapen.Att det var valloner som kom beror på att de var duktiga på att tillverka vapen”
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och visar hur det har påverkat vår samtid med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att vallonerna kom till Sverige var att Sverige var i många krig under 1600-talet därför att landet ville bli en stormakt. Att just vallonerna flyttade hit beror på att de var skickliga på att göra järn och tillverka vapen.Det beror också på att holländaren Louis De Geer hade startat vapenfabriker i Sverige och han anställde många valloner.En annan..... annan .orsak är att ... Det leder till ... Jag menar att det är så därför att ...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: