👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi:sex och samlevnad

Skapad 2016-05-03 16:08 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Biologi pulsbok avsnitt sex
Grundskola 8 Biologi

Hur påverkas vi av hormoner under puberteten och förälskelse?

Varför är könssjukdomar så farliga?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 Hur hälsan påverkas av hormoner,relationer och sexuellt överförbara sjukdomar.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ordkunskap

Könsorganens byggnad och funktion

Preventivmetoder

Könssjukdomar

 

 Frågor till biologiboken : 1-18 på sid 294

 

Studiebesök på ungdomsmottagningen.

 

Diskussionsfrågor: att leva tillsammans,könsroller,att känna sig utanför,tonåringar och föräldrar,hur ska man vara

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ett skriftligt prov med frågor på puberteten,menstruationscykel,könsorganens byggnad och funktion,preventivmetoder,könssjukdomar

Diskussionsfrågorna.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Utveckla sin förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Kunna använda biologins begrepp,modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex & samlevnad

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Diskussioner
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Skriftliga resonemang kring människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.