Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formens uttryck i tid och rum

Skapad 2016-05-03 16:57 i Ekdalaskolan Härryda
I 9ans slöjdarbete kommer du att få ”knyta ihop säcken”. Du får stora möjligheter att själv välja produkt, material och teknik, men vi slöjdlärare har lagt in en utmaning som rör kunskapskravet kring trender och traditioner i olika kulturer. För att hjälpa dig på traven med detta kommer vi starta upp terminen med några veckor där ni förkovrar er teoretiskt i formspråket som tillhör någon trend eller tradition, som förekom någon gång under 1900-talet. Ni kommer sedan få redovisa detta för varandra innan ni väljer vad ni vill arbeta med under läsåret, och hur formspråket från någon trend eller kultur skall få återspeglas i just ditt slöjdarbete.
Grundskola 9 Slöjd

I 9ans slöjdarbete kommer du att få ”knyta ihop säcken”. Du får stora möjligheter att själv välja produkt, material och teknik, men vi slöjdlärare har lagt in en utmaning som rör kunskapskravet kring trender och traditioner i olika kulturer. För att hjälpa dig på traven med detta kommer vi starta upp terminen med några veckor där ni förkovrar er teoretiskt i formspråket som tillhör någon trend eller tradition, som förekom någon gång under 1900-talet. Ni kommer sedan få redovisa detta för varandra innan ni väljer vad ni vill arbeta med under läsåret, och hur formspråket från någon trend eller kultur skall få återspeglas i just ditt slöjdarbete.

Innehåll

Syfte

Från lgr2011 kring ämnets syfte:
”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.”

Koppling till ämnesvisa förmågor i kursplanen

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Uppgifter

  • Formens uttryck genom tid och rum

Matriser

Sl
Kunskapskrav år 9 - slöjd

Ej ingått i arbetsområdet
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utveckla idéer
  • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
  • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat
  • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Värdera resultat
  • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: