👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L'avenir

Skapad 2016-05-03 18:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
I det här arbetsområdet tränar vi på förmågan att formulera och kommunicera i tal och skrift, genom att prata och skriva om framtiden.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Vi lär oss att prata om och diskutera framtiden.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Genom att delta i olika dialoger inom temat framtid (t ex diskussioner kring miljön), visar du att du kan formulera dig med tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

 • I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att berätta om och kommentera innehållet, svara på frågor och ställa följdfrågor, som för samtalet och dialogen framåt. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

 • Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

 

 • Genom att skriva en text om framtiden, visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i de olika texter vi läser.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal, i dialoger/rollspel/diskussioner kring framtiden.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, i de skriftliga uppgifterna och i slutuppgiften där du berättar om din personliga framtid och vad du tror kommer hända i världen.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda språkliga strategier, när du läser texter och när du gör olika skriftliga uppgifter.

 Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi läser och arbetar med texter om framtiden, för att träna på att förstå och tolka innehållet och för att lära oss nya ord inom ämnesområdet.
 • Vi går igenom diskussionsuttryck, så att vi kan delta i samtal kring framtiden, olika miljöproblem etc.
 • Vi går igenom hur man böjer verb i futurum, för att kunna bilda meningar och uttrycka framtid.

 

 • Den skriftliga slutuppgiften blir att skriva en text om framtiden, där du lyfter fram både din personliga framtid, vad du kommer bo, arbeta med, etc och världens framtid (miljöförstöring, uppfinningar, konflikter).

 

 • Muntlig slutuppgift blir att kunna delta i en diskussion kring framtiden och kunna prata både om dina egna framtidsplaner och framtiden i allmänhet (miljöproblem, hur världen kommer se ut etc).DokumentationUppgifter

 • Intervjua klasskompisar om deras framtid

 • Les prépositions

 • Avoir i nutid och framtid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
L'avenir

Skriva

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. .
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt beskriver din egen, samt världens framtid, på ett relativt sammanhängande sätt, genom att använda bestämd artikel och sambandsord: (et, parce que, comme, mais, aussi, etc). .
Du använder enstaka adjektiv, verb, tidsord och platsord.
Du använder några adjektiv, några verb, tidsord och platsord, samt possessiva pronomen.
Du använder ett flertal adjektiv, ett flertal verb, tidsord, platsord och possessiva pronomen och varierar formuleringar så att språket blir mer nyanserat och varierat
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb och adjektiv när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Läsa och förstå
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Tala
Du kan säga några meningar om framtiden.
Du berättar om framtiden på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt, nyanserat och varierat berättar om framtiden på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc)
samtal
I samtalet ställer du enstaka frågor. Du besvarar enstaka frågor.
I samtalet ställer du några frågor. Du besvarar några av frågorna. Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
I samtalet kan du ställa ett flertal frågor, för att ta reda på mer om din kompis framtid. Du besvara de frågor kompisarna ställer. Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb och beskrivande ord när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc
uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.