Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern - Järnåldern

Skapad 2016-05-03 21:33 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med tidsperioden bronsåldern-järnåldern. Under arbetet kommer vi att undersöka och jämföra hur människorna levde då. Vi diskuterar och använder nya ord och begrepp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • känna till vad som kännetecknar bronsåldern och järnåldern
 • jämföra de olika tidsperioderna
 • känna till och använda nya ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad som är speciellt för bronsåldern och järnåldern
 • se likheter och skillnader mellan tidsperioderna
 • använda nya ord och begrepp som du lärt dig, till exempel hällristningar och träl

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina uppgifter

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • se på filmer och bilder
 • läsa texter
 • arbeta med arbetsuppgifter
 • diskutera och sammanfatta
 • träna på begrepp
 • lärarledda genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: