👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omöjliga figurer

Skapad 2016-05-04 08:43 i Frösåkersskolan Östhammar
Eleverna ska skapa men symetrisk bild med positiva och negativa ytor. Inspiration tar vi från konstnären M . C Escher.
Grundskola 7 Bild
Vem är M.C Escher och varför skapade han de här bilderna? Han var känd för att skapa med hjälp av omöjliga figurer. Är det de omöjliga figurerna som gör bilderna speciella och kan "vem som helst" måla som Escher? Häng med och prova :)

Innehåll

Mål

I slutet av det här arbetsområdet ska du visa att din förmåga att använda dig av hantverksmässiga metoder som pensel, temperafärg och papper. Du ska visa att du kan använda dig av positiva och negativa ytor för att skapa en bild samt använda dig av ämnesspecifika begrepp.

Så här kommer du att arbeta:

Vi kommer gemensamt att titta på hur  M.C Escher har gjort sina bilder.

Ni kommer att få öva på att blanda färger.

Ni kommer på egen hand att skapa en bild med negativa och positiva ytor.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Hur aktiv du är med uppgifterna i klassrummet.

Hur väl du använder redskap som pensel och temperafärg.

Hur din arbetsprocess är och hur du i efterhand beskriver den genom en reflektion.

Hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Planerad tidsåtgång:

Jag räknar med att vi kommer att jobba med det här under 3 lektioner (v 18, 19 och 21)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9