Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik - vad styr dina val?, Fg, Lig

Skapad 2016-05-04 10:03 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9

Vi människor måste hela tiden göra en massa val. Medan djur styrs av sina instinkter, kan människor istället fundera och vela, göra överlagda val och planera sina val. Ibland kan valen du gör vara riktigt svåra att göra - det är en sak att välja glassmak eller vad du ska äta till lunch och en annan sak att ställas inför svåra val som ibland handlar om att såra någon man älskar genom att vara ärlig eller att välja att stå upp för en orättvisa även om det innebär en risk för dig själv. Ibland kan valen handla om rätt och orätt, mellan gott och ont. Sådana val kräver mod. Det här området kommer att behandla hur vi agerar i olika situationer och vad som styr vårt moraliska handlande.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. 

Vi kommer att diskutera olika etiska ställningstaganden utifrån de etiska modellerna som vi läser om.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Bedömning

Vad

Se central innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan.

Hur

Genom att aktivt delta i diskussioner samt genom att arbeta med övningar och instuderingsuppgifter inför nationella provet i religionskunskap samt att avslutningsvis göra det nationella provet i religionskunskap.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Re  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Re  A 9
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa texter och se på filmer, diskutera muntligt, jobba med case och rollspel. Vi kommer att arbeta med instuderingsuppgifter samt genomföra det nationella provet i religionskunskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: