Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och symmetri skolår 1-3

Skapad 2016-05-04 11:10 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik

Mönster och symmetri finns överallt. Se dig omkring och skapa!

Innehåll

Syfte:

Förmågor som ska utvecklas i skolår 1-9:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 1-3 utveckla förmågan att:

 • beskriva och konstruera enkla symmetrier, geometriska mönster och talföljder
 • se och använda mönster i vardagssammanhang
 • använda ett matematiskt språk för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser, muntligt och skriftligt
 • att värdera rimligheten i mina mönster

Centralt innehåll

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster (konstruktion, beskrivning och uttryck)

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • samtala om och undersöka olika mönster och symmetrier
 • träna på mönster utifrån olika kloksätt

Eleverna ska få övning i att:

 • arbeta laborativt
 • samtala om egna och andras lösningssätt

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • kunna förstå, lösa och konstruera mönster och symmetrier
 • använda ett matematiskt språk för att beskriva mönster och symmetrier

Matriser

Ma
Mönster och symmetri skolår 1-3

Matris i ämnet matematik delmoment mönster och symmetri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå
Förmågan att kunna förstå, lösa och använda ett matematiskt språk för att beskriva mönster.
Kopierar ett färdigt mönster.
Fortätter ett påbörjat mönster (tal och bild).
Gör en egen bild och talmönster.
Beskriver mönstret med ett matematiskt språk.
Förmågan att kunna förstå, lösa och använda ett matematiskt språk för att beskriva symmetri
Kan rita färdigt en symmetrisk bild.
Kan själv skapa en symmetrisk bild.
Kan beskriva hur en symmetrisk bild är uppbyggd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: