Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - en resa från dinosauriernas kiss till dagens dricksvatten

Skapad 2016-05-04 11:41 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Vatten finns i olika former och på många ställen. Allt liv på vår jord behöver vatten för att leva. Men vad är vatten egentligen? Varför försvinner vatten eller gör det inte det? Det ska du få lära dig här!
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Vatten finns i olika former och på många ställen. Allt liv på vår jord behöver vatten för att leva. Men vad är vatten egentligen? Varför försvinner vatten eller gör det inte det?Det ska du få lära dig här!

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Syfte Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

De stora frågorna

Vilka olika vattenformer finns det och hur fungerar de?

Vad är egentligen vatten?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att se film och diskutera vatten och dess former samt lära oss om vattnets kretslopp. 

Vi kommer att utföra och dokumentera olika experiment med vatten för att förklara hur saker hänger ihop.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen:

natur

modell

kretslopp

undersökningar

lösningar

jämföra resultat

former

dokumentation

Det här ska bedömas

Se matris

Matriser

NO
Vatten

Vattnets former
Vatten har tre former. Jag kan berätta vilka de är.
Vatten har tre former. Jag kan berätta vilka de är och förklara dem.
Vattnets kretslopp
Jag vet ett par saker om vattnets kretslopp. Jag kan berätta kortfattat om det med hjälp av en bild.
Jag kan beskriva vattnets kretslopp och visa genom att rita en bild.
Lösningar i vatten
Jag kan visa hur olika vattenlösningar med salt och socker fungerar.
Jag kan visa och förklara hur olika vattenlösningar med salt och socker fungerar.
Visa och berätta om undersökningar
Jag kan göra undersökningar. Jag kan berätta lite om mina undersökningar.
Jag kan göra undersökningar. Jag kan berätta lite mer om mina undersökningar.
Dokumentation och jämförelse av resultat
Jag kan dokumentera mina undersökningar med bilder och jämföra mina resultat med andras.
Jag kan dokumentera mina undersökningar med bilder och text. Jag kan jämföra mina resultat med andras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: