Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Syror, baser och miljö

Skapad 2016-05-05 10:38 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi

Syror och baser finns överallt i vårt samhälle. När du äter en citron känner du tydligt den sura smaken, det smakar vätejoner. Syror karaktäriseras av att de innehåller vätejoner och baser av att de innehåller hydroxidjoner. Baser är inte lika vanliga, men de finns i vår vardag – exempel på en bas är maskindiskmedel.

Växter och djur är helt beroende av syror och baser för att kunna fungera.


I det här avsnittet kommer du få en introduktion och fördjupning om vad syror och baser är samt hur de tillämpas och skulle kunna tillämpas i vardagslivet och inom industrin.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att introducera och fördjupa kemiområdet syror och baser. Detta för att ge en mycket viktig grund i naturvetenskapen som kommer krävas för att förstå många av de kommande arbetsområden; till exempel avsnittet om den mänskliga kroppen.

Arbetsområdet bygger direkt vidare på det förra arbetsområdet vi haft i kemi: Kemins grunder – och förutsätter vissa grundkunskaper som under arbetsområdets gång kommer repeteras.

Centralt innehåll

Det vi kommer arbeta med i detta arbetsområde är följande moment

 Starka syror / Svaga syror – och tillämpningar
 Starka baser / Svaga baser – och tillämpningar
 Surt, basiskt och neutralt
 Introduktion av förtvålningsprocess
 pH-värde som ett mått på syrastyrka
 Indikatorer och färgomslagen hos fenolftalein, BTB (bromotymolblått) och rödkålssaft
 Naturliga ämnen går att använda som indikatorer
 De subatomära partiklarna; elektron, proton och neutron samt deras laddning
 Joner, och enkel jonbildning
 Vätejonen som karaktäriserar en syra
 Hydroxidjonen som karaktäriserar en bas
 Neutralisation
 Saltbildning vid neutralisation
 Tillämpninga av vissa salter som industriellt bildas genom neutralisation
 Begreppen spädning och koncentration
 SIV-regeln

 Försurning och negativa effekter på miljön
 Introduktion till växthuseffekten
 Naturvetenskapliga texter och skillnad gentemot vardagliga texter

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med genomgångar på tavlan och med powerpoint, textläsning och svar på frågor. Ni kommer under arbetsområdet även få två kapitel i läxa att läsa “Syror och baser 1” och “Syror och baser 2”.

Bedömning

Du kommer att examineras dels genom uppvisad lektionsaktivitet och inlämnade uppgifter men i huvudsak genom ett kunskapstest som kommer hållas i slutet av arbetsområdet på vanlig lektionstid.

Då detta är ett mycket viktigt arbetsområde krävs E på detta område, således får de som inte uppnått kraven för E skriva omprov.

Kunskapskrav

Vi kommer till största delen att arbeta med faktakunskaper. De kunskaper som prövas är alltså gällande fakta. Laborativt har vi redan haft i det tidigare arbetsområdet – men detta kommer att återkomma i senare kemiområden.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

IKT

Matriser

Ke
Kunskapstest

Betyg E
Betyg C
Betyg A
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
12. Kunskap
Användning av kemiska modeller. T.ex. atomens uppbyggnad, kemikaliers egenskaper och energiomvanligar.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: